Haqqımızda məlumat


Missiya və gələcəyə baxış

Gold Finance BOKT-un məramı ölkə ərazisində sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması üzrə aparıcı rola malik davamlı maliyyə təşkilatı kimi fəaliyyət göstərməkdir. Gold Finance BOKT-un missiyası öz müştərilərinin biznes ehtiyaclarına uyğun yüksək səviyyəli maliyyə xidməti göstərməklə onların iqtisadi vəziyətinin yaxşılaşdırmaqa yardım etməkdir.

Gold Finance BOKT-un məqsədi öz borcalanlarının maliyyə çətinliklərini aradan qaldırmaq, davamlı maliyyə xidmətlərindən istifadəyə şərait yaratmaqla onlara öz problemlərinə iqtisadi cavabdehliyi öz üzərinə götürməyi dəstəkləməkdən ibarətdir.

Gold Finance BOKT hesab edir ki, punktuallıq, şəffaflıq, əməkdaşlıq, cavabdehlik, ceviklik kimi dəyərlər cəmiyyətə öz məqsəd və hədəflərinə çatmaqda səmərəli rol oynayacaqdır.

Nəticələrimiz

Əldə etdiyimiz nəticələrin göstəriciləri barədə qısa məlumat.

Verilən kreditin ümumi məbləği
Fəaliyyətə başladıqdan bəri Gold Finance 22 sahibkara 760 min AZN məbləğində kreditlər vermişdir.
Verilən kreditin ümumi məbləği
Fəaliyyətə başladıqdan bəri Gold Finance 22 sahibkara 760 min AZN məbləğində kreditlər vermişdir.
Verilən kreditin ümumi məbləği
Fəaliyyətə başladıqdan bəri Gold Finance 22 sahibkara 760 min AZN məbləğində kreditlər vermişdir.