Fəaliyyətimiz

Təşkilat aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirir:

  • Mikrokreditlər
  • Kiçik və orta sahibkarlıq kreditləri
  • İstehlak kreditləri
  • Qrup kreditlər
  • Borc öhdəliklərinin alqı-satqısı, faktorinq və forfeytinq
  • Maliyyə icarəsi, lizinq
  • Veksellərin uçotu
  • Qarantiyanın verilməsi
  • Sığorta agenti xidmətinin göstərilməsi
  • Borcalanlara maliyyə, texniki və idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətlərin göstərilməsi