Məqsədimiz

Təşkilatın məqsədləri aşağıda qeyd olunduğu kimi təyin olunmuşdur:

 • Mikro kreditləşmə sahəsində aparıcı mövqeyi qazanmaq;
 • Müştərilərə yüksək səviyyəli xidmətlərin çatdırılmasını təmin etmək;
 • Rəqabətli, daha əlverişli şərtlərlə yeni kredit məhsullarını təklif etmək;
 • Yerli və xarici kredit təşkilatları ilə korporativ əməkdaşlıq əlaqələrini qurmaq;
 • Dayanıqlı fəaliyyəti təmin etmək üçün mükəmməl risk menecment işini qurmaq;
 • Müasir tələblərə cavab verən İT infrastrukturunu tətbiq etmək;
 • Dayanıqlı, stabil və ildən-ilə inkişafı təmin etmək üçün mükəmməl komanda qurmaq, müasir tələblərə cavab verən kadr potensialını formalaşdırmaq və davamlı təkmilləşdirmək;
 • Təşkilat üçün vacib olan insan resursları sistemini yaratmaq;
 • Qabaqcıl korporativ idarəetmə prinsipləri ilə işi təşkil etmək;
 • Güclü daxili nəzarət mexanizmləri qurmaq;
 • Nəzarət orqanlarının tələblərinə uyğun işlərin qurulmasını təmin etmək.