Məhsul Barədə Məlumat Kənd Təsərüffatı Krediti Biznes Kreditləri Lizinq İstehlak Kreditləri Lombard Kreditləri
Məbləğ 1000-100,000 1000-20,000 1,000-50,000 200-5,000 200-10,000
Valyuta Azərbaycan Manatı, ABŞ Dolları Azərbaycan Manatı, ABŞ Dolları Azərbaycan Manatı, ABŞ Dolları Azərbaycan Manatı, ABŞ Dolları Azərbaycan Manatı, ABŞ Dolları
İllik Faiz Dərəcəsi 7-22% 18-24% 5-12% 18-25% 18-25%
Ödəniş Müddəti 12-60 ay 06-25 ay 12-60 ay 06-24 ay 06-24 ay
Möhlət Müddəti 6-36 ay 1-6 ay 18-36 ay 1-6 ay 1-6 ay
Rüsumlar 2-5% (kredit məbləğindən) 2-5% (kredit məbləğindən) 2-5% (kredit məbləğindən) 2-5% (kredit məbləğindən) 2-5% (kredit məbləğindən)
Cərimə 0.1% daily 0.1% daily 0.1% daily 0.1% daily 0.1% daily
Girov Zamin və Girov Zamin və Girov Daşınar və Daşınmaz Əmlak Zamin və Girov Zamin və Girov
Məqsəd Kənd-təsərüffatı bizneslərində əsasə və dövriyyə vəsaitlərinin alınması Əsas və dövriyyə vəsaitlərinin alınması Lizinqə verilən avadanlıqların alınması İstehlak məqsədilə avadanlıqların alınması Şəxsi pul ehtiyaclarının təmin edilməsi
Müştərilərin Yaş Həddi 18-65 yaş 18-65 yaş 18-65 yaş 18-65 yaş 18-65 yaş